minderkopzorgen.nl008060-bfbfbf_header_klein

De website

Deze website is voor mensen die diensten bieden of op zoek zijn naar diensten. We vinden het belangrijk dat gebruikers zich veilig voelen op de website. Daarom hebben wij de onderstaande gebruiksregels opgesteld en wij verwachten dat iedereen die van de site gebruik maakt, zich hieraan houdt. Wij voeren regelmatig controles uit.

 

Bij het gebruiken van deze website verwachten wij dat iedereen respectvol met elkaar omgaat.

Je  mag de website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.

Je  mag het volgende niet via de Website verspreiden:

–            Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;

–            Ongevraagde reclame (spam);

–            Foute of misleidende informatie;

–            Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.

–            Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;

Je  mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of je op een andere manier voordoen als iemand anders. 

Je zult de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zul je deze gegevens niet misbruiken.

Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

 

Over je account

Je moet minstens 16 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken. Als je onder de 18 jaar oud bent moet je toestemming van je ouders/wettelijke vertegenwoordiger hebben om een account aan te mogen maken.

Je moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen.  Je moet je wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.

Als je denkt of weet dat je account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

Als wij een klacht ontvangen over een gebruiker, onderzoeken wij deze klacht en nemen we zo nodig gepaste maatregelen. Wij spannen ons in om profielen van gebruikers die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere gebruikers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

 

Als je melding wilt maken van een gebruiker die de website misbruikt, kun je een bericht sturen naar [email protected]

 

 

 

WA button Klantenservice