minderkopzorgen.nl008060-bfbfbf_header_klein

Voor wie is de Jeugdwet?

Met een PGB kun je zelf jeugdhulp voor je kind inkopen. Bijvoorbeeld behandeling, begeleiding, dagbesteding of logeeropvang. Je kunt kiezen voor een jeugdhulp-pgb als je kind jeugdhulp vanuit de gemeente krijgt. Een jeugd-pgb is mogelijk als:

  • de gemeente je kind jeugdhulp toekent
  • je kunt aangeven waarom hulp ‘in natura’ niet geschikt is
  • je het pgb kunt beheren (ondersteuning inkopen, hulpverleners aansturen);
  • je zorg inkoopt die goed en veilig is.

Elke gemeente kan aanvullende voorwaarden stellen. Kijk hiervoor op de website van de gemeente waarin je woont.

 

Waar moet je een PGB aanvragen

Een PGB vanuit de jeugdwet vraag je aan in de gemeente waarin je woont of de gemeente waarin je kind staat ingeschreven.

Kom je er niet uit? Neem dan contact op met het Juiste Loket.

 

WA button Klantenservice