minderkopzorgen.nl008060-bfbfbf_header_klein

Mijn naam is Susan de Wit. 

Ik ben op het idee gekomen om dit online-platform te starten in de periode dat er een economische crisis was. Ik werkte in een verzorgingstehuis. Het viel me altijd op hoeveel lieve vrijwilligers er rondliepen om mee te helpen om de boel draaiende te houden. De vrijwilligers zorgden vaak voor een vrolijk tintje. Regelmatig werd er een diner georganiseerd waarvoor de inwoners mensen uit hun omgeving konden uitnodigen om mee te eten tegen betaling.

Mijn vader, die in het verzorgingstehuis woonde waar ik ook werkte, had ook mij een keer uitgenodigd en op de bewuste avond zag ik al die vrijwilligers rondlopen. Toen dacht ik erover na dat er in tijden van crisis waarschijnlijk wel vrijwilligers waren die ook wel wat zouden willen bij verdienen. Op dat moment was de eerste bouwsteen gelegd. Wat mij ook opviel in de periode dat mijn vader in het huis woonde, was dat hij niet in aanmerking kwam voor een project buiten het huis. Waar hij een maatje kon aanvragen naar eigen voorkeur die bijvoorbeeld eens de krant voorlas. In de tijd dat mijn vader leefde had hij behoefte aan mannen om zich heen die echt nog in het leven stonden en met wie hij kon praten. Toen was de tweede bouwsteen gelegd.

De rest van de bouwstenen die nodig waren om minderkopzorgen.nl te starten werden de afgelopen jaren gelegd. Ik ging me meer en meer realiseren dat we in een tijd leven waarin steeds meer mensen die hulp nodig hebben, op zich zelf en hun omgeving zijn aangewezen. Een tijd dus waarin mensen die hulp nodig hebben, steeds meer moeten vragen om hulp. Niet iedereen heeft daar zin in en ook niet iedereen heeft die mogelijkheid. Er zijn ook mensen die dagenlang niemand zien. Daarbij is het ook lastig om steeds maar weer hulp te moeten vragen als je ziet dat de mensen het in je omgeving zelf ook zo druk hebben. 

Vandaar dat minderkopzorgen.nl uitgaat van een nieuwe manier van denken, waarin je zelfstandig de betaalde zorgondersteuning kunt regelen die bij je past. 

Zorg begint bij jezelf!

 

WA button Klantenservice