minderkopzorgen.nl008060-bfbfbf_header_klein

Bij het aanvragen van een PGB moet je eerst weten waar je dat moet doen. Je kunt namelijk een PGB aanvragen vanuit de WLZ, WMO, Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet.

Jeugdwet

Een PGB vanuit de jeugdwet vraag je aan in de gemeente waarin je woont of de gemeente waarin je kind staat ingeschreven.

Meer informatie


Zorgverzekeringswet

Je kunt aan je zorgverzekeraar vragen welke thuiszorgorganisaties de indicatiestelling doen voor het aanvragen van een PGB.

Meer informatie


WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Een PGB voor volwassenen vraag je aan bij de WMO in de gemeente waar je woont.

Een PGB van de WMO verschilt per gemeente. Elke gemeente heeft zijn eigen afspraken en regels over de toekenning van het PGB en de tarieven voor de zorgverleners. Kijk hiervoor op de website van je gemeente.

Meer informatie

WLZ (Wet Langdurige Zorg)

Voor een PGB van de WLZ heb je eerst een indicatiestelling nodig van het CIZ. Deze kun je hier aanvragen:   

Als je een indicatiestelling hebt kun je bij het zorgkantoor bij jouw in de buurt een PGB aanvragen. Het aanvragen van een PGB is bij elk zorgkantoor verschillend. 

Meer informatie

Het is belangrijk dat je voordat je een PGB aanvraag gaat doen, je verdiept in het beheren van een PGB, welke zorg je wilt inkopen en welke zorg de zorgverleners moeten gaan verlenen. Het is goed om al zorgverleners op het oog te hebben zodat je bij een toekenning van het PGB direct zorgovereenkomsten kan gaan invullen en de zorg zo snel mogelijk kan starten.

Kom je er niet uit? Je kunt ook contact opnemen met het Juiste Loket

WA button Klantenservice