1 februari 2019

 

1. Inleiding

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 

a)      onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken;

b)      zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.

c)      expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, als dat nodig is;

d)      benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

e)      uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe www.minderkopzorgen.nl met uw persoonsgegevens omgaat.

 

2. Wat doet minderkopzorgen.nl

Minderkopzorgen.nl is een mantelzorgmarktplaats voor iedereen die thuiszorg zoekt of biedt en het zelf wil regelen zonder tussenpersoon. Mantelzorgvragers en mantelzorgondersteuners kunnen advertenties plaatsen om met elkaar in contact te komen. Zij leggen contact door middel van een chatfunctie.

 

3. Waarvoor gebruikt minderkopzorgen.nl uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Voor uw toegang tot het webportaal

Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waarin u zelf gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de website. Wij houden deze instellingen en wijzigingen bij.

b. Voor kopen van toegang tot de chatfunctie

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst voor toegang tot de chatfunctie, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze af te kunnen handelen.

c. Voor het verzenden van nieuwsbrieven

Wij versturen nieuwsbrieven. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze diensten.

d. Voor accountbeheer

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Met deze gegevens maken wij een account, waarop u kunt inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

e. Voor het sturen van reclame, aanbiedingen en dergelijke.

Wij informeren u graag over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail, via sociale media of soms telefonisch.

f.  Voor het onderhouden van contact via het contactformulier.

 

4. Welke persoonsgegevens verwerkt minderkopzorgen.nl

a. Voor de toegang tot het webportaal maken wij gebruik van uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum en uw geslacht.

b. Voor het afhandelen van bestellingen gebruiken wij uw naam- en adresgegevens, uw e-mailadres en uw IP-adres. Ook ontvangen wij informatie over uw betaling via uw bank of creditcardmaatschappij 

c. Voor het verzenden van nieuwsbrieven gebruiken wij uw naam en e-mailadres.

d. Voor het beheren van uw account gebruiken wij uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum geslacht en of u zich inschrijft als mantelzorgvrager of mantelzorgondersteuner.

e. Voor het sturen van aanbiedingen en dergelijke gebruiken wij uw e-mailadres.

f.  Voor het onderhouden van contact via het contactformulier gebruiken wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

 

5. Op basis van welke grondslag gebruikt minderkopzorgen.nl uw persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de situaties 3a t/m f is: toestemming. U geeft daarom expliciet en ondubbelzinnig toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden. U kunt uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens elk moment intrekken.

Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u ieder moment opzeggen. De nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen reclame. U kunt dit kenbaar maken door een email sturen naar [email protected], of door ons e-mailadres te blokkeren. Of u kunt dit aangeven als u eventueel wordt gebeld. 

 

6. Bewaartermijn

Minderkopzorgen.nl gebruikt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

a. Voor uw toegang tot het webportaal bewaren wij uw persoonsgegevens tot drie maanden nadat u via het e-mailadres [email protected] heeft aangegeven dat u geen gebruik meer wilt maken van het webportaal.

b. Voor het afhandelen van bestellingen bewaren wij uw persoonsgegevens tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

c. Voor accountbeheer bewaren wij uw persoonsgegevens tot drie maanden nadat u het account hebt opgeheven. Wij bewaren de gegevens zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij het gebruik van de website. In uw account beheert u zelf uw gegevens.

d. Persoonsgegevens die wij via het contactformulier ontvangen bewaren wij tot drie maanden na de afhandeling van het contact. Zo kunnen wij bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bijpakken. Ook kunnen wij zo onze dienstverlening verbeteren.

e. Voor het verzenden van nieuwsbrieven of reclame bewaren wij geen specifieke gegevens.

 

7. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Voor het afhandelen van bestellingen werken wij samen met betalingsprovider Mollie. Zij ontvangen gegevens voor zover die nodig zijn voor het afhandelen van bestellingen.

Voor het afhandelen van de nieuwsbrieven werken wij samen met de Digitale dienst Mailchimp. Mailchimp is gevestigd buiten de EU.

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

8. Het gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waarin we informatie kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Wij kunnen ook zien dat u ons weer bezoekt. Verder houden wij statistieken bij over het gebruik van onze website. In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. De website kan hier minder goed door werken.

 

8a. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

 

9. Hoe beveiligen wij uw gegevens

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

a. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en login token.

b. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.

 

10. Welke rechten hebt u op basis van de verwerking van persoonsgegevens

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

• Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

• Het recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.

• Het recht van verwijdering: als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier is een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst.

• Het recht op beperking van de verwerking: dit recht heeft u als gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn of als u bezwaar heeft gemaakt.

• Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

• Het recht van bezwaar: als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen.

 

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.

 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, dan moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan uw door te geven.

 

12. Klacht indienen bij bevoegde autoriteit

Wij streven tevredenheid bij onze klanten na. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zijn te bereiken via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

13. Contactgegevens van minderkopzorgen.nl

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op de website.

 

minderkopzorgen.nl

Susan de Wit (Oprichtster)

Poortwachter 60
1188CN Amstelveen
[email protected]
(06) 11 80 75 27

KVK-nr. 67623131

 

 

 

WA button Klantenservice