Wij zijn minderkopzorgen.nl. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van u nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.minderkopzorgen.nl (de Website ) en de diensten die wij aanbieden (de Diensten ). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving )


Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heeft u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.


Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.


Uw toestemming

We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website, gebruik maakt van onze Diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Als u ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, dan kunt u geen account aanmaken en verder ook geen gebruik maken van de diensten van deze site
Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.


Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Uw naam
 • Uw leeftijd
 • Uw geboortedatum
 • Uw geslacht
 • Uw adresgegevens
 • Uw woonplaats
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Een foto waar u herkenbaar op staat
 • Uw betaalgegevens

 • We verzamelen ook wat informatie van u die niet persoonlijk is als u onze Website gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die u gebruikt
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt
 • Het soort device waarmee u verbinding maakt met de website.

 • Login

  Op uw account slaan we de volgende gegevens op: Gebruikersnaam en wachtwoord. Zo hoeft u deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook - voor het gebruiksgemak van uw eigen account - de gegevens van eerdere bestellingen.


  Nieuwsbrief

  minderkopzorgen.nl biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijft u op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van uw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.


  Bestellingen

  Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen uw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij de afwikkeling van uw bestelling schakelen wij geen dienstverleners in. Wij zullen uw gegevens alleen voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt gebruiken. Zo worden uw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.


  Beveiliging

  We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiling van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
 • Back-ups van de gegevens

 • Bewaartermijn

  Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. We zullen uw gegevens nooit langer dan 5 jaar bewaren.


  Doorgifte

  Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens.
  Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.


  Links

  Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.


  Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.
  We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, u onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

  Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:

 • uw artikelen in het winkelwagentje bewaard blijven
 • u ingelogd blijft en ongestoord kunt winkelen
 • u veilig winkelt bij minderkopzorgen.nl
 • u reviews kunt lezen en schrijven
 • de website snel is
 • we u persoonlijk kunnen adviseren op basis van wat je eerder hebt gekocht en/of bekeken
 • u producten kunt delen via social media zoals Facebook en Google
 • U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.


  Wijziging van de privacy policy

  Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.


  Uw rechten

  De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

 • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op uw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoef te doen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.
 • Bij andere vragen of opmerkringen over onze privacy policy kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.


  Contact

  minderkopzorgen.nl
  Poortwachter 60
  1188CN Amstelveen
  KvK-nummer: 62673131
  info@minderkopzorgen.nl