Wij zijn minderkopzorgen.nl. Wij respecteren je privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van je nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.minderkopzorgen.nl (de Website ) en de diensten die wij aanbieden (de Diensten ). Wij behandelen jou persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving )

Jonger dan 16 jaar

Wanneer je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we je toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kun je geen account aanmaken en verder ook geen gebruik maken van de diensten van deze site
Verder zullen we je gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van je nodig:

  • Je naam
  • Je leeftijd
  • Je geboortedatum
  • Je geslacht
  • Je adresgegevens
  • Je woonplaats
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Een foto waar je herkenbaar op staat
  • Je betaalgegevens
  • We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als u onze Website gebruikt, zoals:

  • De naam van de browser die je gebruikt
  • Het besturingssysteem dat je gebruikt
  • Het soort device waarmee je verbinding maakt met de website.

Login

Op jouw account slaan we de volgende gegevens op: gebruikersnaam en wachtwoord. Zo hoef je deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook - voor het gebruiksgemak van je eigen account - de gegevens van eerdere bestellingen.

Nieuwsbrief

minderkopzorgen.nl biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Bestellingen

Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen je gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij de afwikkeling van je bestelling schakelen wij geen dienstverleners in. Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt gebruiken. Zo worden jou gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging

We doen er alles aan om jou persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jou gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiling van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
 • Back-ups van de gegevens

Bewaartermijn

Wij zullen je persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. We zullen uw gegevens nooit langer dan 5 jaar bewaren.

Doorgifte

Wij zullen volgens de wet, jou gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen je gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens.
Zonder jou toestemming zullen we jou gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in jouw apparaat. Jouw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.
We kunnen cookies gebruiken om jou ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, dat je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:

 • je artikelen in het winkelwagentje bewaard blijven
 • je ingelogd blijft en ongestoord kunt winkelen
 • je veilig winkelt bij minderkopzorgen.nl
 • je reviews kunt lezen en schrijven
 • de website snel is
 • we je persoonlijk kunnen adviseren op basis van wat je eerder hebt gekocht en/of bekeken
 • je producten kunt delen via social media zoals Facebook en Google

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten

De gegevens die we van je verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in je gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van je bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Je mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op uw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag je toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact

minderkopzorgen.nl
Poortwachter 60
1188CN Amstelveen
KvK-nummer: 62673131
info@minderkopzorgen.nl