31 juli 2018

Uw privacy is voor minderkopzorgen.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website minderkopzorgen.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met minderkopzorgen.nl.

Toegang portaal
Met ons portaal krijg u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor uw eigen account. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij uw profielfoto, naw-gegevens, betalingsgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, welke taal u spreekt, indien u in het bezit bent van een auto of u dan je auto als vervoermiddel wilt gebruiken, hoeveel kilometer vergoeding u vraagt, relevante diploma’s, cv, vog en wanneer u beschikbaar bent of ondersteuning nodig heeft en ip-adres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat uw account verwijderd is.

Toegang tot de chatfunctie kopen
U kunt bij onze website minderkopzorgen.nl betalen om toegang te krijgen tot de chatfunctie, waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, e-mailadres, ip-adres en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat u ons gevraagd heeft uw account te verwijderen en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer en naam, e-mailadres en ip-adres. Deze hebben wij nodig om het contact met u te onderhouden. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

U kunt zich aanmelden op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. De nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Je account
Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over u zelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw ip-adres, naw-gegevens, e-mailadres en of u zich inschrijft als mantelzorgvrager of mantelzorgondersteuner, geboortedatum en geslacht. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat u het account hebt opgeheven. U kunt uw account laten verwijderen door een mail te sturen naar [email protected]

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de website. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

  • via social media

  • per telefoon

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de volgende partners, 444 Internet Marketing/Newsletter2go, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven, personen of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.   

                                                                                                                                                      
Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Elke keer als u onze website bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen u vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

  • het laten corrigeren van fouten

  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

  • intrekken van toestemming

  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens


minderkopzorgen.nl
Poortwachter 60
1188CN Amstelveen
[email protected]
0611807527

WA button