minderkopzorgen.nl008060-bfbfbf_header_klein

Wat is respijtzorg?

Respijtzorg biedt freelancers de mogelijkheid om hun taken tijdelijk aan iemand anders over te dragen, zodat hij of zij even tijd voor zichzelf heeft. Daarom kunnen ze de zorg beter volhouden.

Waarom is er respijtzorg? Welke vormen zijn er? En is er financiering nodig?


Waarom is er respijtzorg?

Freelancers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om zo nu en dan even vrijaf te nemen van de zorg. Maar dat is alleen mogelijk als zij die zorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen. Respijtzorg biedt die mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.


Vormen van respijtzorg

Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg. De opvang kan zowel buitenshuis als thuis worden verzorgd. Uitgevoerd worden door een beroepskracht of een vrijwilliger en incidenteel of sructureel zijn. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de cliënt en de freelancer waarbij de zorg wordt overgenomen. 


Financiering

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld omdat het vrijwilligerswerk is. Als er wel kosten aan verboden zijn, kan de cliënt die mogelijk vergoed krijgen:

  • Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit is mogelijk als de cliënt zelf ondersteuning krijgt vanuit de WMO. In dat geval kan de freelancer respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage
  • Als de cliënt zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) krijgt via een persoonsgebonden budget (pgb), kan vanuit datzelfde budget ook respijtzorg ingekocht worden voor maximaal 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 etmalen per week). Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en de zorgopvang goedkeuren.
  • Door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg of een mantelzorgarrangement geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Lees meer over deze vergoedingen en bekijk het overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar
  • Vanuit de jeugdwet. Kinderen met een bepreking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor een logeeropvang in een instelling. Men kan hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente. 
  • Vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit een van deze vier wetten. 
WA button Klantenservice