minderkopzorgen.nl008060-bfbfbf_header_klein

Ziekte, beperkingen in het functioneren en psychische klachten nemen vaak extra kosten met zich mee. Gelukkig bestaat er de mogelijkheid om een PGB aan te vragen. Hierdoor word je in de gelegenheid gesteld om de regie over je eigen leven te krijgen en zelf zorg in te kopen. Zelf de zorgverlener te kiezen die bij je past, waarmee je een klik hebt en die op die tijden zorg kan bieden die jij graag wilt. 

Een PGB kun je aanvragen vanuit:

de Jeugdwet

de Zorgverzekeringswet

de Wet Maatschappelijk Ondersteuning

de Wet Langdurige Zorg

Jeugdwet

Een PGB binnen de Jeugdwet is bedoeld voor zorg voor kinderen tot 18 jaar. Een PGB vraag je aan bij de gemeente waarin je woont, of de gemeente waar je kind staat ingeschreven. Met een PGB heb je de regie over de zorg die je kind ontvangt. Elke gemeente heeft zijn eigen aanvullende voorwaarden om een PGB aan te vragen. Kijk daarvoor op de website van de gemeente waar je een PGB wilt aanvragen. 

Zorgverzekeringswet

Voor onder andere verpleging en of verzorging kunnen volwassenen en kinderen een PGB van de zorgverzekering krijgen. Jouw zorgverzekeraar beoordeelt of je voldoet aan de voorwaarden voor een PGB. Het PGB-regelement van jouw zorgverzekering is hierin leidend. Om een PGB te kunnen krijgen moet er sprake zijn van een zorgbehoefte van langer dan 1 jaar, behalve bij zorg die gegeven wordt bij ongeneeslijke ziekten, de zogenoemde palliatief terminale thuiszorg. 

Wet Maatschappelijk Ondersteuning

Een PGB van de WMO wordt gegeven door de gemeente. Dit kan een PGB voor huishoudelijke hulp zijn, of een PGB voor begeleiding. Met dit laatste PGB kun je begeleiding inkopen zodat iemand je begeleid in je dagelijks leven, persoonlijke verzorging biedt, dagbesteding of logeeropvang of vankantieopvang. Met een PGB heb je zelf de regie en kun je zelf je zorgverleners kiezen. Je bent dan niet afhankelijk van het ingekochte aanbod van je gemeente. 

Wet Langdurige Zorg

Voor een PGB van de WLZ heb je een indicatie nodig van het CIZ. Het CIZ kijkt of je recht hebt op zorg vanuit deze wet. Zij geven een zorgindicatie af en sturen deze naar het zorgkantoor in jouw regio. Met deze indicatie kun je een PGB aanvragen bij het zorgkantoor. Je kunt een PGB aanvragen voor persoonlijke verzorging, verpleegkundige zorg, begeleiding in het dagelijks leven, groepsbegeleiding, logeeropvang en huishoudelijke hulp.     WA button Klantenservice