minderkopzorgen.nl008060-bfbfbf_header_klein

Voor wie is de Wet Langdurige Zorg?

Zorg vanuit de Wet langdurige zorg is zorg voor jeugd en volwassenen die hun hele leven permanent toezicht of 24-uurszorg in de nabijheid nodig hebben. Als zij thuis blijven wonen kunnen zij de zorg zelf inkopen en organiseren met een pgb.  Bij de WLZ kun je een PGB aanvragen voor:

  • persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen, aankleden en naar de wc gaan
  • verpleegkundige zorg, zoals wondzorg of injecties
  • begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel)
  • groepsbegeleiding, zoals dagbesteding
  • logeeropvang
  • huishoudelijke hulp

 

Waar moet je een PGB aanvragen

Voor een PGB van de WLZ heb je eerst een indicatiestelling nodig van het CIZ. Deze kun je hier aanvragen:   

Als je een indicatiestelling hebt kun je bij het zorgkantoor bij jouw in de buurt Zorg in Natura (ZIN) of een PGB aanvragen. Het aanvragen van een PGB is bij elk zorgkantoor verschillend. Het is belangrijk dat je voordat je een PGB aanvraag gaat doen, je verdiept in het beheren van een PGB, welke zorg je wilt inkopen en welke zorg de zorgverleners moeten gaan verlenen. Het is goed om al zorgverleners op het oog te hebben zodat je bij een toekenning van het PGB direct zorgovereenkomsten kan gaan invullen en de zorg zo snel mogelijk kan starten.

Kom je er niet uit? Neem dan contact op met hetJuiste Loket.

 

WA button Klantenservice