minderkopzorgen.nl008060-bfbfbf_header_klein

Voor wie is de Wet Maatschappelijk Ondersteuning?

Gemeenten ondersteunen mensen met een ziekte of beperking en ouderen die thuis wonen. Het doel is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en dat zij goed mee kunnen doen in de maatschappij. Ben je boven de 18 en wil je PGB aanvragen en je hebt geen recht op de WLZ? Dan vraag je een PGB aan bij de WMO of bij de Zorgverzekering.

Bij de WMO kun je een PGB aanvragen voor:

  • huishoudelijke hulp
  • begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel)
  • begeleiding bij persoonlijke verzorging (dit valt onder persoonlijke verzorging)
  • begeleiding in een groep, zoals dagbesteding
  • logeeropvang en vakantieopvang (gemeenten noemen dit¬†respijtzorg¬†)
  • beschermd wonen
  • woningaanpassing
  • hulpmiddelen voor vervoer, zoals een rolstoel of scootmobiel

 

Waar moet je een PGB aanvragen?

Een PGB voor volwassenen vraag je aan bij de WMO in de gemeente waar je woont.

Een PGB van de WMO verschilt per gemeente. Elke gemeente heeft zijn eigen afspraken en regels over de toekenning van het PGB en de tarieven voor de zorgverleners. Kijk hiervoor op de website van je gemeente.

Kom je er niet uit? Neem dan contact op met het Juiste Loket.

WA button Klantenservice